Erklæring om beskyttelse af persondata

PowerGo er en del af PowerField Netherlands B.V. og er ansvarlig for behandlingen af persondata som beskrevet i denne fortrolighedserklæring.

Kontakt os
www.powerfield.nl
Veerdijk 40D, 1531 MS Wormer
+31(0)75 760 0406

Monique Nuis er ansvarlig for databeskyttelse hos PowerField og PowerGo. Hun kan kontaktes på dataprotection@powergo.nl.

Sådan behandler vi dine oplysninger
PowerField gemmer og behandler dine persondata, fordi du enten anvender vores tjenester og/eller fordi du er en af vores samarbejdspartnere. Nedenfor finder du en oversigt over de personoplysninger, som vi behandler:

  • For- og efternavn
  • Køn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Andre personoplysninger, som du selv har udleveret. F.eks. når du opretter en profil på vores hjemmeside eller kontakter os skriftligt og/eller telefonisk.

Særligt følsomme persondata, som vi anvender:
Vores hjemmeside og/eller service har ikke til hensigt at indsamle data om besøgende på hjemmesiden, som er yngre end 16 år, medmindre forældre eller værge har givet tilladelse. Vi kan dog ikke kontrollere, om en besøgende er ældre end 16 år. Vi råder derfor forældre til at være opmærksomme på deres børns onlineaktiviteter for at forhindre, at data om børn indsamles uden forældre- eller værgesamtykke. Hvis du mener, at vi har indsamlet personfølsomme oplysninger om en mindreårig uden tilladelse, bedes du kontakte os på dataprotection@powergo.nl.

For hvilket formål og på hvilket grundlag behandler vi persondata
PowerField behandler og anvender dine persondata til følgende formål:

  • For at ringe eller skrive til dig, hvis det er nødvendigt for at kunne levere ønsket løsning
  • Afsendelse af information.

Automatiseret beslutningstagning
PowerField træffer ikke beslutninger baseret på automatiseret behandling af forhold, der kan have (betydelige) konsekvenser for mennesker. Det er automatiseret behandling (for eksempel en medarbejder i PowerField).

Hvor længe opbevarer vi persondata?
PowerField opbevarer ikke dine persondata længere end strengt nødvendigt for at opnå de formål, som dine data indsamles til, men under alle omstændigheder ikke længere end fem år.

Deling af persondata med tredjepart.
PowerField sælger ikke dine oplysninger til tredjepart og udleverer dem kun, hvis dette er nødvendigt for at overholde vores aftale med dig eller for at overholde vores juridiskske forpligtelse. De virksomheder, der behandler dine data på vores vegne, indgår i en databehandleraftale med os for at sikre det samme niveau af sikkerhed og fortrolighed af dine data. PowerField er fortsat ansvarlig for disse aktiviteter.

Cookies eller lignende, som vi anvender.
PowerField bruger cookies eller lignende, når det står angivet på siden.

Se, rediger eller slet data.
Du har ret til at se, rette eller slette dine persondata. Derudover har du ret til at trække dit samtykke til databehandlingen tilbage eller gøre indsigelse mod PowerFields behandling af dine persondata. Du har ligeledes ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan anmode om at få tilsendt de personlige data, som vi har om dig i en fil, enten til dig eller en anden organisation, der repræsenterer dig.

Du kan sende en anmodning om adgang, rettelse, sletning, dataoverførsel af dine personoplysninger eller anmodning om tilbagetrækning af dit samtykke eller indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til dataprotection@powergo.nl.

For at sikre, at anmodningen om adgang er fremsat af dig, beder vi dig om at sende en kopi af dit ID med anmodningen. I den kopi skal du fremvise dit pas og dets MRZ-nummer (maskinlæsbar stregkode, striben med numre i bunden af passet), pasnummer og personnummer (BSN) sort. Det er for at beskytte dit privatliv. Vi vil besvare din anmodning så hurtigt som muligt. PowerField vil også gerne påpege, at du har mulighed for at indgive en klage til den nationale tilsynsmyndighed, som er den danske databeskyttelsesmyndighed.

Sådan beskytter vi personoplysninger.
PowerField tager beskyttelsen af dine data alvorligt og træffer passende foranstaltninger for at forhindre misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket videregivelse og uautoriseret ændring. Hvis du har indtryk af, at dine data ikke er ordentligt sikret, eller der er tegn på misbrug, bedes du kontakte os på dataprotection@powergo.nl.